NO NAMA NIM JUDUL PROPOSAL SKRIPSI DOSEN PEMBIMBING 1. Siti Herlinda Muliady 520517043 STRATEGI NADIVA TRAVEL UMROH DALAM MENARIK CALON JAMAAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Ekarina Katmas, ME 2….